ลัดเลาะเที่ยวเมืองที่ถูกขนานนามว่า ‘The rock’ ในประเทศแคนนาดา

รัฐนิวฟันด์แลนด์และลาบราดอร์ (Newfoundland and Labrador)

นิวฟันด์แลนด์และลาบราดอร์มีประชากรเพียง 600,000 คน โดยมีอาชีพหลักคือการจับปลา เกาะนิวฟันด์แลนด์แห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งมานานกว่าหมื่นปี และการเคลื่อนที่ของธารน้ำแข็งได้ ทิ้งร่องรอยการกัดเซาะไว้จนทําให้ที่นี่เป็นรัฐที่มีพื้นผิวเป็นหินขรุขระมากที่สุดในแคนาดา ชาวแคนาดาเรียกเกาะนิวฟันด์แลนด์ว่า “The Rock” ขนาดของเกาะใหญ่เป็นลําดับที่ 18 ของโลก มีชายฝั่งทะเล ที่ยาวถึง 9,600 กิโลเมตร ส่วนลาบราดอร์เองก็มีสภาพภูมิประเทศเช่นเดียวกับเกาะนิวฟันด์แลนด์ รัฐนี้จึงเป็นรัฐที่มีคนอยู่น้อยที่สุด และอยู่ห่างไกลความเจริญมากที่สุดนั่นเอง

เมืองหลวงของนิวฟันด์แลนด์และลาบราดอร์คือ เมืองเซนต์จอนส์ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวในรัฐนี้คือ อุทยานแห่งชาติขนาดเล็กที่ชื่อ อุทยานแห่งชาติเทอร์ราโนวา (Terra Nova National Parks) และอุทยานแห่งชาติกรอสมอร์น (Gros Morne National Park) จุดชมวิวกับประภาคารที่เคปสเปียร์ (Cape Spear) บนแหลมอะวาลอน (Avalon Peninsula) และพิพิธภัณฑ์เครื่องบินแห่งนอร์ทแอตแลนติก (North Atlantic Aviation Museum) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองแกนเดอร์ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (Gander) โดยสนามบินเล็กๆแห่งนี้เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญ Continue reading “ลัดเลาะเที่ยวเมืองที่ถูกขนานนามว่า ‘The rock’ ในประเทศแคนนาดา”