เดินทางเที่ยวใน USA ง่ายขึ้น หากรู้จักใช้ตั๋วโดยสารถูกประเภท

transportation

– ตั๋วโดยสารชนิดต่างๆใน USA-

  • Single Ride MUNI Bus/Train ราคา 2.25 $ ใช้ได้ 90 นาทีกับ Muni Bus/Street Cars/Muni Metro
  • Single Ride Cable Car Ticket ราคา 7$ ตัวเที่ยวเดียวใช้ได้กับ Cable Cars
  • 1 Day Visitor Passport ราคา 20 $
  • 3 Day Visitor Passport ราคา 31 $
  • 7 Day Visitor Passport ราคา 40 $

ตั๋ว 1, 3 และ 7 วันใช้ได้กับ Cable Cars/ Mini Bus/Street Cars/Muni Metro ได้อย่างไม่ จํากัด ภายในเวลา 1, 3 หรือ 7 วันต่อเนื่อง และยังมีตัวสําหรับเยาวชนอายุ 5-17 ปีด้วย Continue reading “เดินทางเที่ยวใน USA ง่ายขึ้น หากรู้จักใช้ตั๋วโดยสารถูกประเภท”