‘รัฐแคลิฟอร์เนีย’ ดินแดนสีทองแห่งประเทศอเมริกา

วันหยุดราชการของ USA

ต่อไปนี้เป็นวันหยุดราชการของสหรัฐอเมริกา หน่วยงานของรัฐมักปิดทําการ แต่สถานที่ท่องเที่ยวโดยทั่วไปนั้น ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ Continue reading “‘รัฐแคลิฟอร์เนีย’ ดินแดนสีทองแห่งประเทศอเมริกา”