ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรัฐที่มีการผลิตผลการเกษตรมากที่สุดในแคนนาดา

รัฐซัสแคตเชวัน (Saskatchewan)

ซัสแคตเชวันมีประชากรประมาณ 1 ล้านคน เมืองหลวงคือเมืองรีใจนา ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งข้าวสาลีอันกว้างใหญ่ รัฐนี้เป็นรัฐที่มีการปลูกข้าวสาลีมากที่สุดในอเมริกาเหนือ ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรของรัฐนี้ มากเป็นครึ่งหนึ่งของผลผลิตรวมทั้งประเทศแคนาดา ส่วนทางตอนใต้ของรัฐก็เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันรัฐนี้มีอุตสาหกรรมน้ำมันเป็นหัวใจสําคัญเศรษฐกิจ รัฐซัสแคตเชวันมีเมืองสําคัญ 2 เมือง คือ รีไจนาและซัสคาทุน มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติปรินซ์อัลเบิร์ต (Prince Albert National Park) ภายในอุทยานมีทะเลสาบน้อยใหญ่ที่นําเป็นสีฟ้าใสอยู่ในพื้นที่มากถึง 100,000 แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อน ตกปลา พายเรือแคนู และล่องแก่งเป็นอย่างมาก Continue reading “ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรัฐที่มีการผลิตผลการเกษตรมากที่สุดในแคนนาดา”