กิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อไปเที่ยวแคนนาดา

canada

กิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อไปเที่ยวแคนนาดา

  1. นั่งเรือ Maid of the Mist ชมน้ำตกไนแอการา

แน่นอนที่สุดว่าน้ำตกไนแอการาเปรียบเสมือนสัญลักษณ์สําคัญของประเทศแคนาดา ด้วยความโดดเด่นที่เป็นน้ำตกใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีละมากกว่า 10 ล้านคน และเป็นน้ำตกที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก ซึ่งน้ำตกแห่งนี้เกิดจากแม่น้ำไนแอการาที่ไหลเทลงมาจากหน้าผาหินปูน รวมกับน้ำจากทะเลสาบออนแทรีโอ ด้วยปริมาณน้ำจํานวน 130 ล้านลิตรต่อนาที และจากความมหัศจรรย์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทําให้นักท่องเที่ยวจะพลาดไม่ได้เลยในการมาเยือน โดยผู้มาเยือนสามารถชมความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิดด้วยการนั่งเรือ “Maid of the Mist” ซึ่งเป็นเรือท่องเที่ยวที่ทําหน้าที่ในการพานักท่องเที่ยวไปชมน้ำตกไนแอการามาตั้งแต่ปี 1846 จนถึง ปัจจุบัน ซึ่งความน่าตื่นเต้นของการเดินทางไปกับเรือนี้คือการพานักท่องเที่ยวเข้าไปใกล้ม่านน้ำตกเพื่อสัมผัสความสวยงามอย่างใกล้ชิดในแบบที่เรืออื่นๆไม่สามารถทําได้ นักท่องเที่ยวส่วนมากเลือกที่จะชื่นชมความสวยงามของไนแอการาอยู่บนชั้นดาดฟ้าของเรือ ซึ่งทุกคนจะต้องใส่เสื้อกันฝนที่มีแจกบนเรือ เพราะเรือจะเข้าใกล้น้ำตก จนได้รับละอองน้ำและนักท่องเที่ยวทุกคนจะได้ยินแต่เสียงน้ำตก กึกก้องจนไม่สามารถได้ยินอย่างอื่น Continue reading “กิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อไปเที่ยวแคนนาดา”