การเดินทางระหว่างเมืองซานฟรานซิสโก และลอสแองเจลลิส

การเดินทางระหว่างเมืองซานฟรานซิสโก และลอสแองเจลลิส

  • เครื่องบิน

การเดินทางระหว่างเมืองโดยเครื่องบินนับว่าสะดวกมาก มีเที่ยวบินของสายการบินให้บริการทั้งวัน และควรจะใช้การเดินทางโดยเครื่องบิน เมื่อเมืองที่ต้องการไปอยู่ห่างกันเกินกว่า 500 กิโลเมตรเพื่อประหยัดเวลาและลดความเหนื่อยล้าระหว่างเดินทาง

เที่ยวบินในอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นของสายการบินแบบฟูลเซอร์วิสหรือโลว์คอสต์ ค่าบริการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง ตั๋วโดยสารที่ขายทางเว็บไซต์หรือผ่านตัวแทนจําหน่าย บางครั้งจะยังไม่ได้รวมค่าบริการส่วนนี้ไว้ เราจะต้องจ่ายเมื่อเช็คอินที่สนามบิน โดยมีค่าบริการใบละ 25 $ สําหรับกระเป๋าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และสายการบินส่วนใหญ่ใช้เครื่อง Kiosk ให้เช็คอินและจ่ายเงินได้ด้วยตนเองแล้วจึงนําสัมภาระใบใหญ่ไป Drop Off ตรงเคาน์เตอร์ Continue reading “การเดินทางระหว่างเมืองซานฟรานซิสโก และลอสแองเจลลิส”