Canada Food & Shopping: แนะนำอาหาร และแหล่งช้อปปิ้งในประเทศแคนาดา

canada-food

FOODS & DRINKS

แม้แคนาดาจะไม่มีอาหารประจําชาติก็ตามแต่ด้วยเหตุผลที่แคนาดาเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายเชื้อชาติทําให้ที่นี่มีวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบผสมผสาน ที่รวมเอาความหลากหลายของชาติต่างๆ มาไว้ด้วยกันอย่างลงตัว นักท่องเที่ยวที่มาเยือนแคนาดาจะพบกับร้านอาหารนานาชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารกรีก อาหารอิตาเลียนอาหารอินเดียอาหารญี่ปุ่น อาหารจีนหรือหากอยากรับประทานอาหารไทยอร่อยๆ ก็หาได้ไม่ยากในเมืองต่างๆ

การปรุงอาหารของแคนาดาขึ้นอยู่กับพื้นเพและวัฒนธรรมเดิมของพลเมือง สําหรับชาวแคนาดาที่พูดภาษาอังกฤษก็จะมีวัฒนธรรม การรับประทานอาหารแบบชาวอังกฤษ ส่วนชาวแคนาดาที่ได้รับอิทธิพลและวัฒนธรรมจากฝรั่งเศสก็จะเลือกรับประทานอาหารใน แบบฝรั่งเศส เช่น ชาวเมืองรัฐควิเบกเป็นชาวฝรั่งเศสที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในแคนาดา ที่นี่จึงมีอาหารยอดนิยมที่ขึ้นชื่อคือพายเนื้อ (Tourtiere) และซุปถั่ว (Soupe aux Pois หรือ French Pea Soup) Continue reading “Canada Food & Shopping: แนะนำอาหาร และแหล่งช้อปปิ้งในประเทศแคนาดา”