‘เทือกเขาแอลเบอร์ตา’ เส้นทางธรรมชาติอันสวยงาม ณ ประเทศแคนาดา

Alberta's Rockies

เทือกเขาแอลเบอร์ตา (Alberta’s Rockies)

บริเวณชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนที่ติดอยู่กับเชิงเขาของแอลเบอร์ตา ร็อกกี้ เรียกว่า Kananasis Country ชุมชนนี้อยู่ระหว่างเมืองคัลการี กับเทือกเขาร็อกกี้ เมืองสําคัญที่อยู่ในภูมิภาคนี้คือ เมืองแคนมอร์ (Canmore) ซึ่งอยู่ริมถนน Trans-Canada Highway เมืองแคนมอร์ เป็นชุมชนที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติและเคยเป็นสถานที่จัดการ แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อปี 1988

อุทยานแห่งชาติที่อยู่บน เทือกเขาร็อกกี้ในรัฐแอลเบอร์ตาคือ อุทยานแห่งชาติบานฟ์และ อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ อยู่ทางทิศตะวันออกของเทือกเขาร็อกกี้ ช่วงที่ขนานไปกับเทือกเขาโคลัมเบีย (Columbia Mountains) ส่วนทางใต้ของเทือกเขาร็อกกี้ ซึ่งมีพรมแดนติดกับสหรัฐอเมริกานั้นเป็น

ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติทะเลสาบวอเตอร์ตัน (Waterton Lakes National Park) กับอุทยานธารน้ําแข็งแห่งชาติ (Glacier National Park) ที่มีเนื้อที่คาบเกี่ยวครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในรัฐมอนแทนา ของสหรัฐอเมริกากับรัฐแอลเบอร์ตาของแคนาดา ดังนั้นในปี 1932 ทั้ง 2 ประเทศจึงตกลงใจใช้ชื่ออุทยานแห่งชาติที่อยู่ในประเทศ ทั้งสองเป็นชื่อเดียวกันเสียเลย อุทยานแห่งชาตินี้จึงได้ชื่อใหม่ว่า Waterton-Glacier International Peace Park Continue reading “‘เทือกเขาแอลเบอร์ตา’ เส้นทางธรรมชาติอันสวยงาม ณ ประเทศแคนาดา”