ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรัฐที่มีการผลิตผลการเกษตรมากที่สุดในแคนนาดา

รัฐซัสแคตเชวัน (Saskatchewan)

ซัสแคตเชวันมีประชากรประมาณ 1 ล้านคน เมืองหลวงคือเมืองรีใจนา ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งข้าวสาลีอันกว้างใหญ่ รัฐนี้เป็นรัฐที่มีการปลูกข้าวสาลีมากที่สุดในอเมริกาเหนือ ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรของรัฐนี้ มากเป็นครึ่งหนึ่งของผลผลิตรวมทั้งประเทศแคนาดา ส่วนทางตอนใต้ของรัฐก็เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันรัฐนี้มีอุตสาหกรรมน้ำมันเป็นหัวใจสําคัญเศรษฐกิจ รัฐซัสแคตเชวันมีเมืองสําคัญ 2 เมือง คือ รีไจนาและซัสคาทุน มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติปรินซ์อัลเบิร์ต (Prince Albert National Park) ภายในอุทยานมีทะเลสาบน้อยใหญ่ที่นําเป็นสีฟ้าใสอยู่ในพื้นที่มากถึง 100,000 แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อน ตกปลา พายเรือแคนู และล่องแก่งเป็นอย่างมาก

รีใจนา (Regina)

เมืองในทุ่งหญ้าแพร์รี่ที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้า การเงิน การเกษตร และการอุตสาหกรรมของรัฐซัสแคตเชวัน เมืองนี้มีประชากรประมาณ 200,000 คน ศูนย์กลางการค้าของเมืองอยู่ที่ วาสคานาเซนเตอร์ (Wascana Centre) ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนสาธารณะร่มรื่นล้อมรอบทะเลสาบเทียมที่ขุดขึ้นมาเป็นจุดเด่นของเมือง อาคารร้านค้าและสิ่งก่อสร้างสําคัญของเมืองตั้งอยู่รอบๆบริเวณนี้

การเดินทางไปรีใจนา

  • ทางอากาศ

สนามบินท้องถิ่น Regina International Airport อยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 7 กิโลเมตร นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมีรถแอร์พอร์ตชัตเติลบริการรับส่งเข้าเมือง

  • ทางบก

มีรถเกรย์ฮาวด์จากรีใจนาไปซัสคาทุน จากนั้นต่อรถไฟ ของ VIA Rail ไปคัลการีและเมืองอื่นๆ ได้ทุกแห่ง ส่วนนักท่องเที่ยวที่ขับรถสามารถเดินทางบนถนนสายหลักมายังรีใจนาได้ทั้ง 2 สาย คือ Trans-Canada Highway (Highway 1) กับ Highway 6 มาจากสหรัฐอเมริกา และมี Highwat 11 จากเมืองซัสคาทน มาบรรจบกับ Highway 1 แล้วต่อมายังรีใจนา

ซัสคาทุน (Saskatoon)

ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีประชากรอยู่ประมาณ 220,000 คน ซัสคาทูนมีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางทุ่งหญ้าแพร์รี่ โดยมีแม่น้ำเซาท์ซัสแคตเชวัน (South Saskatchewan) ไหลผ่านตัวเมือง บรรยากาศในเมืองร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ริมถนนและสวนสาธารณะที่มีอยู่ทั่วไป ย่านใจกลางเมืองมีบ้านเรือนสมัยเก่าและอาคารสมัยใหม่ก่อสร้างสลับกันไปมา

ด้านการท่องเที่ยว ซัสคาทุนเป็นเมืองผ่านไปยังภาคเหนือของประเทศ สิ่งที่น่าสนใจของเมืองนี้คือ พิพิธภัณฑ์ของชาวยูเครน หรือ Ukrainian Museum of Canada (www.umc.sk.ca) ที่ ถนน Spadina Crescent East และพิพิธภัณฑ์รถไฟ หรือ Saskatchewan Railway Museum (www.saskrailmuseum. org)

การเดินทางไปช้สคากูน

  • ทางอากาศ

สนามบินท้องถิ่นอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 20 นาทีก็ถึงย่านใจกลางเมือง

  • ทางบก

ซัสคาทูนเป็นชุมทางรถไฟ VIA Rail Terminal จึง เดินทางติดต่อกับเมืองอื่นๆ ได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีรถเกรย์ฮาวด์ให้บริการระยะทางสั้นๆ ระหว่างเมืองต่างๆ ในภูมิภาคนี้

รัฐแมนิโทบา (Manitoba)

แมนิโทบาตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศแคนาดา มีเมืองหลวงคือ เมืองวินนิเพก แมนิโทบามีพื้นที่ทั้งรัฐมากถึง 650,088 ตาราง กิโลเมตร โดยพื้นที่ประมาณ 1 ใน 6 ของทั้งหมดเป็นแม่น้ำและ ทะเลสาบ ปัจจุบันรัฐแมนิโทบามีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน รัฐ แมนิโทบาเป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตร มีการทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ปลูกข้าวสาลีและธัญพืชชนิดต่างๆ แมนิโทบามีทะเลสาบมากมายนับแสนแห่ง โดยในจํานวนนี้มีทะเลสาบสําคัญคือ ทะเลสาบวินนิเพก (Winnipeg) ทะเลสาบแมนิโทบา (Manitoba) และทะเลสาบวินนิเพโกซิส (Winnipegosis) เป็นแหล่งจับสัตว์น้ำที่สําคัญ นอกจากนั้นรัฐแห่งนี้ ยังมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เป็นป่าไม้ ภูเขา และอ่าวฮัดสัน ที่มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์

ส่วนด้านการท่องเที่ยว รัฐแมนิโทบามีชื่อเสียงในการท่องเที่ยว แบบการใช้ชีวิตกลางแจ้ง เช่น การพายเรือในแม่น้ำ ปีนเขา ขี่ม้าชม ศรรมชาติในป่า ที่นี่มีป่าใหญ่ให้นักท่องเที่ยวที่ชอบเที่ยวป่าแบบ ซาฟารีเพื่อเข้าไปท่องป่าล่าสัตว์ได้ ซึ่งสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในรัฐนี้ เป็นสัตว์ในท้องถิ่น มีอยู่หลายชนิด เช่น หมีขาว หมีดํา ควายไบซัน แมวป่าลิงซ์ กวางมูส แบดเจอร์ และนกอินทรีทอง เป็นต้น

วินนิเพก (Winnipeg)

เป็นเมืองใหญ่เมืองเดียวของรัฐแมนิโทบา ตั้งอยู่ตรงจุดที่แม่น้ำ 2 สายมาบรรจบกันคือ แม่น้ำ Assiniboine กับแม่น้ำแดง (Red River) โดยเสน่ห์ของเมืองคือรวมประชากรหลากหลายเชื้อชาติที่มีวัฒนธรรมต่างกัน แต่อยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันชาววินนิเพก มีทั้งคนอินเดีย อังกฤษ ฝรั่งเศส ชนพื้นเมือง และชนเผ่าที่มี เลือดผสมของฝรั่งเศสกับอินเดียนที่เรียกกันว่า Metis ส่วนด้านการท่องเที่ยว แม้วินนิเพกไม่ใช่เมืองท่องเที่ยว แต่บรรยากาศในเมือง มีเสน่ห์ของความเป็นเมืองเก่าอยู่ทุกมุมถนน จุดสนใจของเมืองอยู่ที่ย่านตลาดหลักทรัพย์ (Exchange District) นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ แมนิโทบา (Manitoba Museum) และศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมและการศึกษายูเครน (Ukrainian Cultural and Educational Centre หรือ Oseredok) ที่ถนน Alexander Avenue East สําหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเลือกชมแหล่งขายของที่ระลึกและ งานศิลปะของชาวพื้นเมือง สามารถไปดูได้ที่ตลาดนัด Market Square ที่ถนน King Street กับถนน Bannatyne Avenue

สถานที่ท่องเที่ยวนอกเมืองมีทั้งทะเลสาบวินนิเพกที่อยู่ทางเหนือของเมืองวินนิเพก รอบๆ ทะเลสาบมีหาดทรายที่เหมาะกับการเล่นน้ำ และเล่นกีฬาทางน้ำในทะเลสาบ นอกจากนี้ยังมีเมืองเล็กๆ

อีกเมืองหนึ่งในรัฐแมนิโทบาเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติคือ เมืองเชอร์ชิลล์ (Churchi) ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของอ่าวฮัดสัน เมืองเชอร์ชิลล์เป็นสถานที่ซึ่งคนพากันมาดูหมีขาวขั้วโลก (Polar Bear) กับการมาชมแสงเหนือ (North Lights) และมาดูวาฬเบลูกา สิ่งที่น่าสนใจของเมืองนี้อีกอย่างหนึ่งคือ พิพิธภัณฑ์ชาวเอสกิโม (Eskimo Museum)

การเดินทางไปวินนิเพก

  • ทางอากาศ

สนามบินท้องถิ่นชื่อ Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 10 กิโลเมตร

  • ทางรถไฟ

รถไฟของ VIA Rail สายวินนิเพก-แวนคูเวอร์ ผ่าน เมืองแคมลูปส์ แจสเปอร์ เอดมันตัน และซัสคาทุน เส้นทางสาย ตะวันออกมีสายโทรอนโต-วินนิเพก สถานีรถไฟวินนิเพกอยู่ที่ถนน Main Street

  • ทางรถยนต์

ถนนสายหลักของวินนิเพกคือ Trans-Canada Highway (Highway 1) ที่ตัดผ่านเมือง ชุมทางรถโดยสารอยู่ในย่าน ดาวน์ทาวน์ แถวถนน Portage Place นอกจากนี้ยังมีรถเกรย์ฮาวด์ ที่บริการไปทั่วแคนาดา รวมไปถึงรถบัสท้องถิ่นของบริษัท Grey Goose Bus Lines ให้บริการระหว่างวินนิเพกกับเมืองต่างๆของรัฐแมนิโทบา

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet