เมืองมอนทรีออล (Montreal) เมืองแห่งการท่องเที่ยว ประเทศแคนนาดา

-เมืองมอนทรีออล (Montreal)-

มอนทรีออลเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแม่น้ำเซนต์ลอว์เรนซ์บนเกาะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐควิเบก ที่นี่มีขนาดกว้าง 14 กิโลเมตร ยาว 51 กิโลเมตร และเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในแคนาดา มอนทรีออลรวบรวมผู้คนจากหลายชาติหลายภาษาไว้มากถึง 130 เชื้อชาติ โดยคนทั้งเมืองใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางราชการจนทําให้ที่นี่เป็นเมืองที่มีคนพูดภาษาฝรั่งเศสมากที่สุดในโลก รองมาจากกรุงปารีส

ซึ่งประวัติอันเก่าแก่ของเมืองนี้ก็ไม่ต่างจากควิเบกมากนัก เนื่องจากที่นี่มีถูกค้นพบจากนักสํารวจฝรั่งเศสและเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยที่มีการเริ่มค้าขนสัตว์ในศตวรรษที่ 17 และเป็นเมืองอุตสาหกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมืองมอนทรีออลเป็นเมืองที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะนอกจากจะได้ชื่อว่า เมืองแห่งเทศกาลที่มีตลอดทุกฤดูกาลแล้ว ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์มากมายรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่โปรดปรานการเดินชมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวในมอนทรีออล

Vieux-Montrealย่านเมืองเก่าซึ่งเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมที่เคยรุ่งเรืองในสมัยอดีตที่นี่ติดแม่น้ำ พร้อมกับแวดล้อม ไปด้วยถนน 3 สายคือ Rue Berri, Rue St. Antoine และ Rue McGilt นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ทําการรัฐบาลท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมมารวมตัวกันที่ Place Jacques-Cartier ที่เป็นศูนย์กลางของแหล่งกิจกรรมและเป็นย่านถนนคนเดินสําหรับนักท่องเที่ยว ในบริเวณนี้จะมีการแสดงต่างๆ ริมทางให้แวะดูกันอย่าง เพลิดเพลิน รวมไปถึงร้านกาแฟให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างเต็มที่ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ www.vieux.montreal.qc.ca

  • Centre-Ville แถบเซนเตอร์วิลล์นี้คือย่านดาวน์ทาวน์ที่มีถนนสายหลักอย่าง Rue St-Denis เป็นถนนสายสําคัญ เนื่องจากตลอดสองข้างทางของถนนสายนี้จะเต็มไปด้วยร้านอาหารและร้านค้า หลากหลายประเภท อาทิ ร้านขายของที่ระลึก ร้านหนังสือ และ ลานกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้คนที่ผ่านไปผ่านมา

  • Underground City ที่นี้คือเมืองใต้ดินที่อยู่ในย่านดาวน์ทาวน์ ที่ชาวเมืองเรียกกันว่า Ville Souterraine โดยมีพื้นที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร ภายในเมืองใต้ดินแห่งนี้ประกอบไป 5 7 แห่ง โรงหนังและโรงละครมากถึง 30 โรง ธนาคาร 30 ธนาคาร บริษัทห้างร้านต่างๆ อีก 1,500 แห่ง นอกจากนี้ยังมีช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์มากถึง 1,600 ร้าน และร้านอาหารมากกว่า 200 รวมไปถึงวิทยาลัย 2 แห่งและมหาวิทยาลัยอีก 3 แห่ง

  • Quartier Latin เดิมที่ควอร์เตอร์ลาแข็งเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยมอนทรีออลที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1893 แต่ในปัจจุบันที่นี่ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารฝรั่งเศสและภัตตาคารอาหารนานาชาติ รวมไปถึงร้านกาแฟ ร้านขายงานศิลปะ ไปจนถึงร้านขายเสื้อผ้า

  • China Town ย่านไชน่าทาวน์ในมอนทรีออลเป็นย่านที่นักท่องเที่ยวสามารถหาอาหารเอเชียรับประทานได้อย่างสะดวกสบาย ที่นี้ตั้งอยู่แถวถนน Rene Levesque Boulevard กับถนน Avenue Viger ใกล้กับละแวก Rue de Bleury และถนน Rue de Hotel de Ville ซึ่งบริเวณไชน่าทาวน์นี้เต็มไปด้วยร้านอาหารและตลาดขายของสด รวมไปถึงอาหารสําเร็จรูปและเครื่องปรุงแบบชาวเอเชีย นานาชนิด

montreal

  • Boulevard St. Laurent ในอดีตถนนสายนี้ถูกเรียกว่า The Main ที่หมายถึง Main Street ซึ่งมาจากชาวยิวที่อพยพหนีสงคราม ในยุโรปมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี 1880 หลังจากนั้นก็มีชาวยุโรปตะวันออก ชาวโปรตุเกส ชาวกรีก และชาวลาตินอเมริกาอพยพตามมาอยู่ใน บริเวณนี้ ปัจจุบันถนนเส้นนี้แบ่งมอนทรีออลออกเป็นฝั่งตะวันตก และตะวันออก ตลอดสองฝั่งถนนเต็มไปด้วยภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านขายของจิปาถะ ร้านขายเสื้อผ้า ไปจนถึงไนต์คลับและผับบาร์ ที่ทําให้ย่านนี้คึกคักในตอนกลางคืน

montreal

  • Chalet du Mont-Royal ที่นี่เป็นจุดชมวิวประจําเมืองของ มอนทรีออลที่นักท่องเที่ยวสามารถขับรถขึ้นไปได้ นักท่องเที่ยวจะได้ เห็นทิวทัศน์ของเมืองแบบสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียว

  • Montreal Museums Pass นี่คือบัตรสําหรับเข้าชม พิพิธภัณฑ์ในเมืองมอนทรีออลได้มากถึง 25 แห่ง ภายใน ระยะเวลา 2-3 วัน เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวที่โปรดปรานการชม พิพิธภัณฑ์สามารถหาซื้อบัตรได้ที่ได้ที่ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว มอนทรีออล (Infotouriste) นอกจากนี้ยังสามารถขอคําแนะนําเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ในมอนทรีออลและ เมืองอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี โดยศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเปิดบริการ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ของทุกวัน ตั้งอยู่ที่ 1001 Rue du Square-Dorchester โทรศัพท์ (514) 873-2015 Toll-Free (877) 266-5687 สถานีรถไฟใต้ดิน Peel สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.tourisme-montreal.org

ช้อปปิ้ง

นักท่องเที่ยวที่ต้องการช้อปปิ้งในมอนทรีออลสามารถเลือกจับจ่ายของที่ต้องการตามย่านต่างๆ ดังนี้ หากต้องการซื้อสินค้าประเภทแบรนด์เนม ควรไปเลือกซื้อในย่านเมืองใต้ดิน เพราะนอกจากจะสะดวกสบายแล้ว ยังมีของมากมายให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรอีกด้วย ส่วนสินค้าประเภทเสื้อผ้าขนสัตว์สามารถไปได้ที่ถนน Rue St.Catherine อยู่ทางตะวันตกของถนน Dorchester ซึ่งนอกจากสินค้าจําพวกขนสัตว์แล้ว

ถนนสายนี้ยังเป็นแหล่งรวมห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร และโรงภาพยนตร์ไว้อีกด้วย แต่สําหรับนักท่องเที่ยวที่มองหาร้านขายของที่ระลึก มีร้านแนะนําชื่อ L’Empreinte Cooperative ตั้งอยู่บนถนน Rue St. Paul Est และสําหรับใคร ที่ต้องการเดินเล่นในห้างสรรพสินค้าประจําเมืองมอนทรีออล ก็มีห้างสรรพสินค้าอยู่หลายแห่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไป อาทิ Holt Renfrew ตั้งอยู่ที่ Rue Sherbrooke Ouest, La Baie กับ ห้าง Ogilvy และห้าง Simons ที่ตั้งอยู่ที่ Rue St. Catherine Quest

อาหารการกิน

ว่ากันว่ามอนทรีออลเป็นเมืองสวรรค์ของนักชิมอาหาร เพราะที่นี่มีภัตตาคารนานาชาติมากกว่า 5,000 แห่ง โดยย่านที่มีภัตตาคารอาหารนานาชาติอยู่มากคือบริเวณถนน Rue St. -Denis ส่วนบริเวณควอร์เตอร์ลาแต็งเป็นถิ่นของชาวฝรั่งเศส ดังนั้นหนึ่งในอาหารที่นักท่องเที่ยวจะต้องชิมคืออาหารฝรั่งเศสนั่นเอง

ภัตตาคารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมที่หรูหราและราคาแพงที่สุดคือ Beaver Club ที่ถนน Boulevard René Levesque Ouest กับ Restaurant Nuance ที่เปิดอยู่ในสถานกาสิโน Casino de Montreal ทั้ง 2 แห่งมีเชฟชื่อดังผลัดเปลี่ยนกันมาประจําอยู่ที่ภัตตาคาร

ส่วนร้านอาหารขนาดกลางของชนชาติต่างๆ มีร้านชั้นนํามากมาย เช่น อาหารกรีก (ร้าน Milos ที่ถนน Avenue du ParC) อาหารอิตาเลียน (ร้าน Pizzedelic ที่ถนน Boulevard St. Laurent) อาหารจีนและญี่ปุ่น (ร้าน Soto ที่ถนน Boulevard St.urent) อาหารอินเดีย (ร้าน Le Taj ที่ถนน Rue Stanley) อาหารไทย (ร้าน Chao Phraya ที่ถนน Avenue Laurier Ouest และร้าน Sala Thai ที่ถนน Rue Metcalfe) เป็นต้น

นอกจากนี้หากนักท่องเที่ยวสนใจร้านประเภทคาเฟก็มีร้านน่านั่งมากมายแถวๆ Rue St-Denis ชื่อร้าน Brioche Lyonnaise รวมทั้ง ร้าน Les Gateries และร้าน St-Viateur Bagel & Café ที่ตั้งอยู่ บนถนน Avenue du Mont-Royal Est ก็เป็นร้านที่น่าสนใจไม่น้อย ส่วนนักท่องเที่ยวที่ชอบความสะดวกและมองหาอาหารประเภท ฟาสต์ฟูดหรือร้านอาหารจําพวกข้างทาง ก็สามารถเลือกรับประทาน ได้ตามความชอบ เพราะหาได้ง่ายและมีอยู่ทั่วเมือง

การเดินทางไปมอนทรีออล

ทางอากาศ มอนทรีออลมีสนามบินระหว่างประเทศชื่อ Aeroports de Montreal ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 25 กิโลเมตร ที่นี่เป็นสนามบินที่มีเส้นทางการบินจากสายการบินต่างๆ มากกว่า 150 บริษัทให้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าเมือง สามารถนั่งรถชัตเติลบัสที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารจากสนามบินไปในเมือง

ทางรถยนต์ มอนทรีออลมีท่ารถโดยสารอยู่ที่ถนน Boulevard de Maisonneuve Est ซึ่งที่นี่เป็นท่าจอดรถเกรย์ฮาวด์เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผู้ที่ต้องการเดินทางด้วยรถโดยสารประจําทาง

ทางเรือ มอนทรีออลมีบริษัทให้บริการเรือไฮโดรฟอยล์และเรือเฟอร์รี่ ระหว่างมอนทรีออลกับควิเบกซิตีชื่อว่า Les Dauphins de Saint Laurent ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนน Rue St. Helene ไว้คอยให้บริการ

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet

ติดตามบทความ โจน ออฟ อาร์ค (Joan of Arc) วีรสตรีชาวฝรั่งเศสผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มด คลิก